Historie

 


I 1970`erne påbegyndtes i Danmark den første forskning om følgerne af tortur.

Det mest opsigtsvækkende fund var, at så at sige alle, der havde været torteret havde svære psykiske følger. De var normale mennesker, der havde normale menneskelige reaktioner, men på nogen næsten uforståeligt ond behandling, der adskilte sig fra al anden ved at handlingen, torturen,var udført forsætligt og af et medmenneske.

For læger var det let at se, at disse torterede trængte til medicinsk behandling, men en behandling , der måtte være helt speciel på grund af de helt særlige, ikke tidligere sete forhold.

Behandlingen startede i slutningen af 1970´erne på Rigshospitalet. Metoderne blev stadig udbygget, samtidigt med at der afsløredes et enormt behandlingskapacitet - verden over.

Det førte til dannelsen først af "Behandlings og forskningscenter for torturofre", RCT, (1981) senere til oprettelsen af "The Internatioanal Council for Torture Victims", IRCT (1985).

Behovet har været, 0g er desværre stadig, enormt. I IRCT`s netværk er der mere end 150 centre verden over. I 2008 behandlede Centrene over 100.000 torturofre.Fondets tilværelse begyndte med en gave fra Jette og Alan Parker (OAK foundation) til Bent Sørensens 70 års fødselsdag. 1 million danske kroner til støtte for rejser til rejser, specielt så læger og andre kunn rejse fra U-lande til centre i I-lande med henblik på videreuddannelse, men også som en beskyttelse for dem og deres arbejde i hjemlandet. I årene 1995 og fremover, ar det netop penge til rejser, der var sværest at tilvejebringe. "Bent Sørensens Travel Fond", som det hed dengang gjorde stor nytte.


Jette og Alan Parker fortsatte efter 2000 med at støtte, og i 2002 oprettede de Inge Genefke og Bent Sørensens Antitortur Støttefond

Fundatsen giver fondet muligheder for at støtte arbejdet mod tortur på 3 fronter (Se paragraf)

1. Arbejde mod tortur. Der er ikke i fondet givet begrænsninger for støtten.

2. Fortsat støtte til rejser.

3. Hvert andet år uddeling af "Inge Genefke Award" på 10.000 Euro.


UdviklingenFonden startede med en gave fra Jette og Alan Parker (OAK Foundation) til Bent Sørensens 70 års fødselsdag i 1994 1 million danske kroner til støtte for rejser til rejser, specielt så læger og andre kunne rejse fra U-lande til centre i I-lande med henblik på videreuddannelse, men også som en beskyttelse for dem og deres arbejde i hjemlandet. I årene 1995 og fremover, var det netop penge til rejser, der var sværest at tilvejebringe. "Bent Sørensen’s Travel Fund", som det hed dengang, gjorde stor nytte.


Jette og Alan Parker fortsatte efter år 2000 med at støtte til Bent Sørensen’s Travel Fund og i 2002 oprettede de Inge Genefke og Bent Sørensens Antitortur Støttefond.

Fundatsen giver fonden muligheder for at støtte arbejdet mod tortur på 3 fronter – se vedlagte fundats:


1. Arbejde mod tortur. Der er ikke i fonden givet begrænsninger for støtten.

2. Fortsat støtte til rejser.

3. Hvert andet år uddeling af "Inge Genefke Award" på 10.000 Euro.Udviklingen

Punkt 1

Dette punkt i vor fundats har fået større og større betydning. Både RCT og IRCT er blevet meget store. De får støtte fra Stater, EU og FN.

Begge organisationer er derfor blevet underlagt flere og flere regler. De er bundet af statutter, strategier, planer og projekter. Dette har muliggjort deres vækst, men samtidigt bundet dem økonomisk. En støtte skal – forståeligt nok – have en plads i budgettet.

Vor fond har ikke slige bindinger. Den kan derfor reagere helt akut, og derved være til afgørende hjælp i nøglestunder.


To eksempler kan illustrere dette:


a. Den ledende læge i et af IRCT`s meget små centre i Den demokratiske republik Congo, måtte flygte over hals og hoved for ikke at blive torteret og myrdet. Efter aftale efterlod han kone og to børn. De havde absolut ingen penge, og anmodede IRCT om hjælp, 300 US dollar. IRCT kunne ikke i sit program finde plads til denne udgift. Den kunne ikke placeres under nogen udgiftskonto. IRCT måtte sige nej. Vort fond gav pengene et kvarter efter anmodningen - og pengene kom frem.


b. Umiddelbart efter at Israel havde trukket sig tilbage fra Gaza efter krigen december 2008-januar 2009 anmodede 6 retsmedicinere, anført af professor Jørgen Thomsen (verdenskendt som retsmediciner på torturområdet) om støtte til et besøg i Gaza. Indlysende er det vigtigt for retsmedicinere at komme til stede så hurtigt som muligt efter hændelserne. De havde søgt RCT (ca. 6 ugers behandlingstid) og IRCT, der måtte sige nej. De søgte os kl. 12.48 og kl. 13.04 var bevillingen (3400 EURO) givet. De var i Gaza næste dag. Resultatet var en rapport, der blev en væsentlig kilde i den officielle FN rapport.


Punkt 2.

Bevillinger til rejser udgør stadig en stor procentdel af uddelingerne. Behovet for rejser er stadig stort. Reaktionerne på tildelingerne er meget positive, undertiden ligefrem rørende.


Punkt 3.

Inge Genefkes award er blevet tildelt 3 gange, den fjerde uddeles i år (2010).

2004: Professor Veli Løek, Izmir Tyrkiet for sin livslange indsats mod tortur både indenfor behandling og indenfor forskning med meget store personlige ofre - såsom afskedigelse fra professorat i kirurgi, og med livet som indsats.


2006: International sagfører Monica Ferrier, født i Peru, nu borger i UK. Som ung torteret på det frygteligste i Peru. Som sagfører ført en kamp for at få straffet torturbødler - og vundet! Peru dømt til at betale 800.000 $ til en familie, hvor 2 børn blev torteret ihjel. Et årelangt arbejde fra Monicas side har medført at tidligere præsident Fusimori, nu er udleveret til Peru til strafforfølgelse. Inge Genefke’s Award har haft stor betydning, blandt andet da Monica blev eftersøgt i Interpol, anklaget af Peru for at være terrorist. Hun er frikendt.


2008: Frances Lovemore, læge, Zimbabwe. ”Under jorden” undersøger hun og hendes team 1000 nye torturofre om måneden (tal fra 2008 og til begyndelsen af 2009).


2010: June Caridad Pagaduan-Lopez. Professor, M.D. Fillipinerne. Medstifter af "Medical Action Group"Finanser

Fonden er en almennyttig. Dens finanser administreres af Danske Forvaltning (under Danske Bank). Regnskabet revideres af uafhængige statsanerkendt revisorer, der på intet tidspunkt har givet kritiske bemærkninger eller anmærkninger. Den samlede bestyrelse godkender regnskabet.

Administrationsudgifterne er bemærkelsesværdigt lave (under 10.000 danske kroner til bank og revision og omkring 5000 kroner til sekretærhjælp). Bestyrelsen er ulønnet.