ATSF

 
 

Fonden er oprettet af OAK Foundation og langt de største bidrag er givet af OAK, eller Jette og Alan Parker personligt, oftest som gaver i anledning af Inge Genefkes eller Bent Sørensens runde fødselsdage. Den startede i 1994 som "Bent Sørensens Travelfoundation", men blev, da der var behov for anden støtte end rejser, i 2002 omdannet til IG etc.Hvem styrer?

En bestyrelse, som er nedsat af OAK Foundation.

Den består af:

Jette Parker, formand. Jette Parker er dansker, gift med Alan Parker og een af de hovedansvarlige for OAK Foundation.

Inge Genefke, dr. med. h.c.mult, neurolog, og den. der i 1974 startede den medicinske forskning om tortur, stifter af RCT (1981) og IRCT (1985)·

Henrik Marcussen, overlæge, dr. med. Redaktør af tidsskriftet "Torture".

Christian Harlang, Advokat (H)

Bent Sørensen, Professor, dr. med. Tidligere medlem af CAT og CPT., manager af fondet.

Susanne Kjær, Project manager i IRCT, suppleant for Jette Parker.


Bestyrelsen er uafhængig, kun bundet af fundatsen. Den er, også the manager, ulønnet.

Den godkender donationer, enten i plenum, såfremt det drejer sig om større beløb, Inge Genefke Award eller principelle donationer under punkt 1.

The manager træffer afgørelser i sager om mindre beløb, specielt under punkt 2.

Bestyrelsens beslutninger kan ikke ankes.


Juridisk:

Fondets hjemsted er København. Den er anmeldt til, og godkendt og kontrolleres af "Civilstyrelsen", som en almennyttig fond. "Skat" har givet fondet skattefrihed for testamentariske gaver.


Hvem er vi?
ATSF er en almennyttig fond, der støtter arbejde mod tortur.
Alle kan søge.

Der er intet ansøgningsskema.

Der er ingen frist (dato) for ansøgninger.


Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af formålet med ansøgningen, specielt hvorfor det drejer sig om tortur.

Er det rejse til en kongres: udførlig beskrivelse af kongressen. Dernæst er ansøgeren inviteret?, Har han selv meldt sig? Har han et indlæg til kongresforhand-lingerne, hvis ja, fotokopi af abstract, samt meddelelse om abstract er accepteret.

Vedlagt CV samt budget for mødet.

Normalt doneres udelukkende rejseudgifter på økonomiklasse..

Behandlingstid: Normalt 5 dage.


KontaktProfessor Bent Sørensen,

Manager of the foundation

Høje Skodsborgvej 14

2942 Skodsborg

Denmark


Sekretær:


Ida Raun-Petersen

secretary@atsf.dk


Bankoplysninger:


Konto:

reg. nr.:4190

Kontonummer: 10023718

SE-Number: 27 42 89 32


Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

DK-1092 Copenhagen K

Denmark


Danske Bank,

Danske Forvaltning,

Strødamvej 46,

2100 København Ø

IBAN: DK9030003946133744

SWIFT CODE: DABADKKK

Beneficiant : The Inge Genefke and Bent Sorensen Anti-Torture Support Foundation

 

Formål:


1. Støtte arbejdet mod tortur.

2. Specielt ved at støtte rejser for personer, der ønsker at deltage i møder og konferencer om tortur, som ønsker at blive trænet i udenlandske centre

eller modtage behandling i udlandet.

3. Hvert andet år (i lige årstal) uddeler fondet en "Inge Genefke Award" på 10.000 euro.